Innovations samarbejde CLEAN

I Danmark har vi en høj genanvendelsesrate på byggeaffald, men vi er ikke gode til at genbruge affaldet og materialerne direkte i fx nye byggerier. I stedet knuses byggeaffaldet og anvendes ofte som fyld til støjvolde eller underlag til veje. Dertil kommer indholdet af farlige stoffer, hvilket blot øger behovet for en bedre håndtering og [...]