Kontrolopmåling af vandløb

Står du og har behov for en vandløbsopmåling eller vandføringsmåling? I kraft af at der er mere fokus på forholdet mellem vandløbets evne til afledning af vand fra oplandet og hensynet til vandløbenes miljø og naturkvalitet har Karsten og Stine Waller været på kursus i at udføre vandløbsopmålinger og vandføringsmålinger i vandløb. DJ Miljø & [...]