Arbejdsmiljø & Sikkerhed

På byggepladsen

Undgå arbejdsulykker før de opstår

Det kan vi gøre for dig

Kontaktperson

Mie Vesterskov Henning - Arbejdsmiljø og sikkerhed

Mie Vesterskov Henning

Teamleder

Hillerød
Mail: mvh@dj-mg.dk
Telefon 2384 7919

Komplette løsninger fra undersøgelse til tilsyn

Arbejdsmiljø for ansatte på byggepladsen

Loven forpligtiger bygherrer til at garantere et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved alle bygge- og anlægsprojekter med to eller flere arbejdsgivere.

Ved store byggepladser med min. to arbejdsgivere (>10 personer) eller ved særlig farligt arbejde, er det bygherres pligt, at der udfærdiges en Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS).

Ved projekter, som indebærer håndtering af særligt miljøfarlige materialer, som klorerede forureninger, olie, PCB og asbest mv. kræves der koordinering, både i projekterings- og byggefasen. 

Vi tilbyder kombineret miljørådgivning og arbejdsmiljøkoordinering, som sikrer jer, der er styr på den fornødne sikkerhed til forebyggelse af ulykker med én samlet rådgiver.

Komplette løsninger fra undersøgelse til tilsyn

Vores arbejdsmiljøkoordinatorer har erfaring med planlægning og overvågning af arbejdsmiljøsikkerheden i bygge- og anlægsbranchen. Endvidere er vores arbejdsmiljøkoordinatorer samtidig miljørådgivere og kan således også varetage at rådgive om jord- og grundvandsundersøgelser, bygningsundersøgelser, forhold om sanering mm. Ved også at varetage miljøundersøgelserne kan vi ud fra resultaterne planlægge, hvordan sikkerheden koordineres bedst muligt for jeres projekt.

Ved at kombinere arbejdsmiljøkoordineringen med miljørådgivningen i samme rådgiver, minimeres jeres udgifter til forskellige rådgivere, forsinkelser forhindres og samtidigt sikrer vi, at informationer ikke går tabt ved mobiliseringen af forskellige virksomheder.

DJ Miljø & Geoteknik. Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vi sikrer, at dine medarbejdere er instrueret i brugen og typen af korrekte værnemidler, eksempelvis ved håndtering af forureninger, farlige gasser og miljøfarlige stoffer som asbest og skimmel således, at de kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kontakt os for en uforpligtende snak om dit projekt og dine sikkerhedsbehov.

Er du i tvivl om omfanget af dit projekt?

Kontakt os til en uforpligtende snak om dit projekt. Vi er altid klar til at rådgive dig om, hvad du bør være opmærksom på, og hvordan du skal agere i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed.