Bygningsforurening, indeklima & ressourcer

Det kan vi

Undersøgelser for, samt beskrivelser af miljøfarlige stoffer, indeklima og ressourcer

Genanvendelse og sikkert arbejdsmiljø

Bygningsforurening og bygningsundersøgelser: Derfor skal et nedrivnings- eller renoveringsprojekt undersøges for miljøfarlige stoffer

Det er lovpligtigt for bygherrer at sikre, at miljøfarlige stoffer, som for eksempel PCB, asbest, bly og andre metaller, identificeres inden udførelse af nedrivnings- eller renoveringsprojekter. Dette er vigtigt for undgå, at ansatte i nedrivningsarbejdet bliver udsat for disse stoffer under arbejdet. Samtidigt skal det sikres, at miljøfarlige stoffer ikke spredes utilsigtet til vores miljø. 

Opdages utilsigtede miljøfarlige stoffer ikke tidsnok, kan dette blive en meget omkostningstung ulejlighed for projektet og endda ofte medføre byggestop. Vi er eksperter i at finde disse gemte poster.

Det er vores erfaring, at bygningsundersøgelser for f.eks. miljøfarlige stoffer er en investering. En effektiv afgrænsning af miljøproblematiske stoffer reducerer udgifter til håndtering og bortskaffelse af materialer.

Jonas Bergenholz
Teamleder, Bygningsforurening, indeklima & ressourcer

Teamleder

Jonas Bergenholz

Jonas Bergenholz

Hillerød
Mail: jb@dj-mg.dk
Telefon 2120 6335

I samarbejde med vores specialister inden for arbejdsmiljø og sikkerhed, tilbyder vi rådgivning og udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser til håndtering af miljøfarlige stoffer, tilsyn med udførelse af saneringsopgaver og rådgivning i forbindelse med bortskaffelse af affald eller genanvendelse af byggematerialer. Vi har stor erfaring med at afgrænse, hvor stofferne findes med dertilhørende store besparelser for projektet.

Mange byggematerialer indeholder miljøfremmede stoffer over lovkravet

Vi oplever at særlig huse bygget mellem 1950-1986 ofte indeholder høje niveauer af miljøfarlige stoffer i byggematerialerne, men vi ser også, at både meget ældre og helt moderne byggematerialer indeholder skadelige mængder af disse stoffer. Selvom der er fastsatte lovkrav for miljøfarlige stoffer, ser vi ofte, at disse ikke er overholdt. Det er derfor altid en god idé, at du forhører dig om dit projekt, før du går i gang.

Rådgivning i bæredygtighed og indeklima

Med indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) og stigende behov for certificeringer af byggerier, som fx DGNB certificeringen, er der stigende krav om dokumentation. Der kan være problemer med afgasning fra både bygning og materialer. Dokumentationen omfatter målinger af fx olieprodukter i indeklimaet eller strategiske overvejelser om håndtering af affald.  Vi hjælper med at vejlede og kan endvidere dokumentere dit indeklima i forbindelse med certificering eller ved byggerier i FBK.

Ressource- og miljøkoordinering

Ressourcekortlægning kan identificere og mængdesætte materialer, der potentielt kan genbruges i nyt byggeri. Samtidigt skaber det overblik over, hvor stor en mængde affald, du skal bortskaffe, og om du har materiale, der kræver særlig bortskaffelse. Arbejder du med DGNB får du point for at have en uvildig ressource- og miljøkoordinator. Vi har erfaring med rådgivningen herom med alle sagens parter.

Kontakt os i dag for at høre mere og få løst enhver opgave.

 

Vi kan tilbyde

Artillerigården - DJ Miljø & Geoteknik
Vibration - bygningsundersøgelser

Pilotprojekter om bæredygtig udvikling i byggebranchen

I DJ Miljø & Geoteknik P/S arbejder vi for en bæredygtig udvikling i byggebranchen. I dag er byggebranchen med til at belaste miljøet ved at generere store mængder affald og udgør en betydelig del af Danmarks samlede CO2-regnskab. Det mener vi skal forbedres. Derfor deltager vi i adskillige pilotprojekter, hvor vi i samspil med projekternes øvrige parter, såsom bygherrer, arkitekter og entreprenører, arbejder frem imod banebrydende udvikling af metoder til øget genanvendelse i byggebranchen. 

Sommertilbud

Pakkeløsninger til private kunder

NEDRIVNINGSPAKKE

Til dig der skal
rive ned

Du får:

8000,-

Normalpris: 10900,-

*Jf. retningslinjer fra Københavns Kommune og Sjællandsnetværket Tilbuddet gælder parcelhus/sommerhus op til 120 kvm. Prisen er inkl. moms

HUSPAKKE

Til dig der skal
bygge nyt

Du får:

8500,-

Normalpris: 9625,-

Tilbuddet gælder én-familie hus på max 200 kvm. Prisen er inkl. moms

TILBYGNINGSPAKKE

Til dig der skal lave tilbygning

Du får:

8000,-

Normalpris: 9250,-

Tilbuddet gælder en tilbygning på max 90 kvm. Prisen er inkl. moms

NEDSIVNINGSPAKKE

Til spildevand på egen grund

Du får:

5500,-

Normalpris: 6250,-

Prisen er inkl. moms

FASKINEPAKKE

Til regnvand på
egen grund

Du får:

2500,-

Normalpris: 2875,-

Prisen er inkl. moms

Pakkeløsninger til private kunder

NEDRIVNINGSPAKKE

Til dig der skal
rive ned

Du får:

9200,-

inkl. moms

*Jf. retningslinjer fra Københavns Kommune og Sjællandsnetværket. Tilbuddet gælder parcelhus/sommerhus op til 120 kvm. Prisen er inkl. moms