Bygningsforurening, indeklima & ressourcer

Det kan vi

Undersøgelser for miljøfarlige stoffer og indeklima, arbejdsbeskrivelser af miljøsanering og ressourcekoordinering

Vi kan tilbyde

Kontaktperson

Jonas Bergenholz

Jonas Bergenholz

Teamleder

Hillerød

Mail: jb@dj-mg.dk
Telefon 2120 6335

Vi har erfaring fra både entreprenør- og rådgiversiden

Vi er eksperter i at lave sagsspecifikke arbejdsbeskrivelser og i at give input til at løse komplekse problemstillinger eller logistikudfordringer. Vi tænker både som rådgivere og entreprenører. Samtidig har vi al den fornødne erfaring til at hjælpe med at få håndteret miljøsaneringen effektivt.

“dj-mg har ydet kompetent rådgivning og hjulpet os sikkert igennem identificering og håndtering af miljøfarlige stoffer og skimmel, i vores proces omkring, at omdanne gamle tørrelofter til nye boliger. Vores samarbejde med dj-mg har senest også omfattet sikkerhed og sundhed på byggepladsen (...). dj-mg har stor erfaring på deres område og kompetente specialister der yder solid rådgivning. Loftbolig A/S kan til hver en tid og med god samvittighed anbefale dj-mg til andre.”

Lad vores erfarne miljørådgivere undersøge for miljøfarlige stoffer i tide

Det er lovpligtigt at sikre, at miljøfarlige stoffer, som for eksempel PCB, asbest, bly og andre metaller, identificeres inden udførelse af nedrivnings- eller renoveringsprojekter. Disse love er til for undgå, at ansatte i nedrivningsarbejdet bliver udsat for disse stoffer under arbejdet, og for at sikre, at miljøfarlige stoffer ikke spredes til vores miljø.

Opdages utilsigtede miljøfarlige stoffer ikke tids nok, kan det blive en meget omkostningstung ulejlighed for projektet og endda ofte medføre byggestop. Selv hvis der er udført miljøscreening er det vigtigt, at der foreligger et projektspecifikt materiale.

Rådgivning om håndtering af miljøfarligt affald

I samarbejde med vores specialister inden for arbejdsmiljø og sikkerhed, tilbyder vi rådgivning og udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser til håndtering af miljøfarlige stoffer, tilsyn med udførelse af saneringsopgaver og rådgivning i forbindelse med bortskaffelse af affald eller genanvendelse af byggematerialer. Vi har stor erfaring med at afgrænse, hvor stofferne findes med dertilhørende store besparelser for projektet.

Nyere eller nyrenoverede bygninger indeholder også ofte miljøfarlige stoffer

Vores erfaring er, at man ofte finder metaller og PCB – også i nyere bygninger. Hvis det ikke er et problem i forhold til arbejdsmiljø, skal der altid være dokumentation for affaldets indhold af farlige stoffer – også selvom det er dokumentation for, at det ikke forekommer. Her kan materialer med skimmelangreb for eksempel ikke bruges.

Vi oplever også, at man både glemmer skimmel i beskrivelser af miljøfarlige stoffer og at man glemmer miljøfarlige stoffer i beskrivelsen af skimmel. Det er vigtigt, at man tager højde for skimmel, når man foretager arbejder både ift. arbejdsmiljø men også for at forhindre spredning af skimmelholdigt materiale.

Rådgivning i bæredygtighed og indeklima

Med indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) og stigende behov for certificeringer af byggerier, som fx DGNB certificeringen, er der stigende krav om dokumentation. Der kan være problemer med afgasning fra både bygning og materialer. Dokumentationen omfatter målinger af fx olieprodukter i indeklimaet eller strategiske overvejelser om håndtering af affald.  Vi hjælper med at vejlede og kan endvidere dokumentere dit indeklima i forbindelse med certificering eller ved byggerier i FBK.

Ressource- og miljøkoordinering

Ressourcekortlægning kan identificere og mængdesætte materialer, der potentielt kan genbruges i nyt byggeri. Samtidigt skaber det overblik over, hvor stor en mængde affald, du skal bortskaffe, og om du har materiale, der kræver særlig bortskaffelse. Arbejder du med DGNB får du point for at have en uvildig ressource- og miljøkoordinator. Vi har erfaring med rådgivningen herom med alle sagens parter.

Kontakt os i dag for at høre mere og få løst enhver opgave.

 

Artillerigården - DJ Miljø & Geoteknik
Vibration - bygningsundersøgelser

Pilotprojekter om bæredygtig udvikling i byggebranchen

I DJ Miljø & Geoteknik P/S arbejder vi for en bæredygtig udvikling i byggebranchen. I dag er byggebranchen med til at belaste miljøet ved at generere store mængder affald og udgør en betydelig del af Danmarks samlede CO2-regnskab. Det mener vi skal forbedres. Derfor deltager vi i adskillige pilotprojekter, hvor vi i samspil med projekternes øvrige parter, såsom bygherrer, arkitekter og entreprenører, arbejder frem imod banebrydende udvikling af metoder til øget genanvendelse i byggebranchen. 

Sommertilbud

Pakkeløsninger til private kunder

NEDRIVNINGSPAKKE

Til dig der skal
rive ned

Du får:

8000,-

Normalpris: 10900,-

*Jf. retningslinjer fra Københavns Kommune og Sjællandsnetværket Tilbuddet gælder parcelhus/sommerhus op til 120 kvm. Prisen er inkl. moms

HUSPAKKE

Til dig der skal
bygge nyt

Du får:

8500,-

Normalpris: 9625,-

Tilbuddet gælder én-familie hus på max 200 kvm. Prisen er inkl. moms

TILBYGNINGSPAKKE

Til dig der skal lave tilbygning

Du får:

8000,-

Normalpris: 9250,-

Tilbuddet gælder en tilbygning på max 90 kvm. Prisen er inkl. moms

NEDSIVNINGSPAKKE

Til spildevand på egen grund

Du får:

5500,-

Normalpris: 6250,-

Prisen er inkl. moms

FASKINEPAKKE

Til regnvand på
egen grund

Du får:

2500,-

Normalpris: 2875,-

Prisen er inkl. moms

Pakkeløsninger til private kunder

NEDRIVNINGSPAKKE

Til dig der skal
rive ned

Du får:

9200,-

inkl. moms

*Jf. retningslinjer fra Københavns Kommune og Sjællandsnetværket. Tilbuddet gælder parcelhus/sommerhus op til 120 kvm. Prisen er inkl. moms