Bygningsundersøgelser

Det kan vi

Identificering og håndtering af miljøfarlige stoffer, skimmel og indeklimaproblemer

Genanvendelse og sikkert arbejdsmiljø

Bygningsundersøgelser: Derfor skal et nedrivnings- eller renoveringsprojekt kortlægges for miljøfarlige stoffer

Det er lovpligtigt for bygherrer at sikre, at miljøfarlige stoffer, som for eksempel PCB, asbest, bly og andre metaller, identificeres inden udførelse af nedrivnings- eller renoveringsprojekter. Dette er vigtigt for undgå, at ansatte i nedrivningsarbejdet bliver udsat for disse stoffer under arbejdet. Samtidigt skal det sikres, at miljøfarlige stoffer ikke spredes utilsigtet til vores miljø. 

Opdages utilsigtede miljøfarlige stoffer ikke tidsnok, kan dette blive en meget omkostningstung ulejlighed for projektet og endda ofte medføre byggestop. Vi er eksperter i at finde disse gemte poster.

Det er vores erfaring, at bygningsundersøgelser for f.eks. miljøfarlige stoffer er en investering. En effektiv afgrænsning af miljøproblematiske stoffer reducerer udgifter til håndtering og bortskaffelse af materialer.

Jonas Bergenholz
Teamleder

I samarbejde med vores specialister inden for arbejdsmiljø og sikkerhed, tilbyder vi rådgivning og udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser til håndtering af miljøfarlige stoffer, tilsyn med udførelse af saneringsopgaver og rådgivning i forbindelse med bortskaffelse af affald eller genanvendelse af byggematerialer. Vi har stor erfaring med at afgrænse, hvor stofferne findes med dertilhørende store besparelser for projektet.

Mange byggematerialer indeholder miljøfremmede stoffer over lovkravet

Vi oplever at særlig huse bygget mellem 1950-1986 ofte indeholder høje niveauer af miljøfarlige stoffer i byggematerialerne, men vi ser også, at både meget ældre og helt moderne byggematerialer indeholder skadelige mængder af disse stoffer. Selvom der er fastsatte lovkrav for miljøfarlige stoffer, ser vi ofte, at disse ikke er overholdt. Det er derfor altid en god idé, at du forhører dig om dit projekt, før du går i gang.

Rådgivning i bæredygtighed og indeklima

Med indførelsen af den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) og certificeringer af byggerier, som fx DGNB certificeringen, er der krav om dokumentation af fx olieprodukter i indeklimaet. Der kan være problemer med afgasning fra både bygning og materialer. Vi hjælper med at vejlede og dokumentere dit indeklima i forbindelse med certificering eller ved byggerier i FBK.

 Bæredygtighed

Ressourcekortlægning kan identificere og mængdesætte materialer, der potentiale kan genbruges i nyt byggeri. Samtidigt skaber det overblik over, hvor stor en mængde affald, du skal bortskaffe, og om du har materiale, der kræver særlig bortskaffelse. Vi har erfaring med rådgivningen herom med alle sagens parter.

 

Kontakt os i dag for at høre mere og få svar på enhver spørgsmål.

 

Teamleder

Jonas Bergenholz - bygningsundersøgelser

Jonas Bergenholz

Hillerød
Mail: jb@dj-mg.dk
Telefon 2120 6335

Vi kan tilbyde

Pilotprojekter om bæredygtig udvikling i byggebranchen

I DJ Miljø & Geoteknik P/S arbejder vi for en bæredygtig udvikling i byggebranchen. I dag er byggebranchen med til at belaste miljøet ved at generere store mængder affald og udgør en betydelig del af Danmarks samlede CO2-regnskab. Det mener vi skal forbedres. Derfor deltager vi i adskillige pilotprojekter, hvor vi i samspil med projekternes øvrige parter, som bygherrer, arkitekter og entreprenører arbejder frem imod banebrydende udvikling af metoder til øget genanvendelse i byggebranchen.