DJ-MG: certificeret laboratorie til udførelse af støjmålinger

DJ Miljø & Geoteknik P/S er certificeret og optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier godkendt til at udføre “Miljømåling – ekstern støj” og “Miljømåling – trafikstøj”.

Certificeringen er din garanti for, at de støjmålinger og støjberegninger, som DJ-MG udfører, har en sådan kvalitet og et sådant omfang, at de er retvisende og fyldestgørende til en pålidelig sagsbehandling. ✔️

Ud over støjmålinger, tilbyder DJ-MG analyser og beregninger i 3D-beregningsprogrammet SoundPLAN, der giver overblik over støjproblemer og løsninger.

Certificering kommer i kølevandet på ansættelsen af akustiker Annelin Enggaard

    Se flere nyheder

    Nyt teamnavn: Natur & Industrimiljø

    Vores gamle navn, Natur, Plan & Råstof, er ikke længere retvisende for de arbejdsområder vi har i teamet, hvorfor vi har fundet det nødvendigt at opdatere navnet,

    fortæller Stine Waller, teamleder i Team Natur og Industrimiljø.

    Læs mere »