DJ Miljø & Geoteknik P/S opkøber Miljøakustik og ansætter akustiker Annelin Enggaard

DJ Miljø & Geoteknik P/S og Miljøakustik v/Annelin Enggaard har gennem en lang årrække haft et godt og tæt samarbejde. Det er derfor en stor glæde for os, at akustiker Annelin Enggaard har valgt at sælge sin virksomhed og træde ind, som en fast del af besætningen i DJ-MG.

Annelin har mere end 25 års erfaring med akustik og støj.
Ud fra dit behov kan DJ Miljø & Geoteknik P/S nu udføre støjmålinger, analyser og beregninger i 3D-beregningsprogrammet SoundPLAN, der giver overblik over støjproblemer og løsninger.

Med Annelin på holdet kan vi nu i endnu større grad tilbyde en samlet rådgiverløsning, der favner alle aspekter af dit projekt.

Stort velkommen til Annelin!

    Se flere nyheder

    Nyt teamnavn: Natur & Industrimiljø

    Vores gamle navn, Natur, Plan & Råstof, er ikke længere retvisende for de arbejdsområder vi har i teamet, hvorfor vi har fundet det nødvendigt at opdatere navnet,

    fortæller Stine Waller, teamleder i Team Natur og Industrimiljø.

    Læs mere »