DJ Miljø & Geoteknik P/S med i Femern-byggeriet

DJ Miljø & Geoteknik P/S er netop gået med i det omfattende byggeri af Femern forbindelsen.

Når der skal gennemføres så omfattende et byggeprojekt, der skal pågå i så mange år frem, kan arbejdet medføre konsekvenser for omliggende bygninger. Vibrationerne, der skabes i jorden fra især piloteringsarbejde og de mange tunge lastbiler, der skal frem og tilbage fra byggepladsen, kan medføre sætningsskader på bygninger og forårsage at vejene slår revner. DJ Miljø & Geoteknik P/S har netop indgået en aftale om at varetage kerneområder i overvågning og dokumentering af vibrationshændelser.

Forud for opstart af projektet, skal der nu igangsættes en omfattende registrering af den nuværende tilstand samt risikovurdering af projektet. Der foretages både registrering fra jorden, men også fra luften ved brug af drone. Herefter skal der opsættes vibrationsmålere.

Vi er meget stolte over at varetage denne specialistopgave i Nordeuropas største anlægsbyggeri.

 

 

Se flere nyheder