Bygningsundersøgelser – Miljøfarlige stoffer, skimmelsvamp mv.

Vi håndterer alle typer af sager, fra de helt små til de helt store. Vores fokus er altid at levere den bedste løsning til en konkurrencedygtig pris.
Ved at finde eventuelle miljøfarlige stoffer inden projektet påbegyndes, kan uforudsete ekstraregninger og udgifter ved standsning af arbejdet i mange tilfælde undgås.

Bygningsundersøgelser udføres for:

• PCB
• Asbest
• Olie- og tjærestoffer
• Skimmelsvamp
• Svamp/råd
• Bly, kviksølv og andre tungmetaller
• Insektangreb
• Fugtmålinger
• Radon

Ressourcekortlægning

Vi kan i forbindelse med ovenstående arbejde eller særskilt, tilbyde at udføre ressourcekortlægning af bygninger. Formålet med ressourcekortlægningen er at identificere og mængdesætte materialer med potentiale for genbrug i nyt byggeri. Endvidere kan ressourcekortlægningen hjælpe til at skabe overblik over mængderne af affald.

DJ Miljø & Geoteknik P/S bidrager gerne med rådgivning om f.eks. miljø- og skimmelsaneringer, anmeldelser af nedrivninger samt bortskaffelse af affald.

Teamleder


jkpJanus K. Poulsen

Miljørådgiver
Hillerød
Mail jkp@dj-mg.dk
Telefon 23 46 40 18

Miljøfarlige stoffer og regler for deres håndtering kan findes her.