Miljøundersøgelser – jord, poreluft og grundvand

Jord & Grundvand

DJ Miljø og Geoteknik P/S har stor erfaring med rådgivning, for både private og erhverv, inden for udførelse af alle former for miljøundersøgelser der involverer jord, grundvand og poreluft. Vores fokus er i alle sager, at sikre kunden den bedste rådgivning i et tæt samarbejde og til den bedste pris.

Ligeledes kan vi bistå med rådgivning i forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord, herunder jordanmeldelse og udarbejdelse af graveplaner.

En anden essentiel rolle som miljørådgiver, er at hjælpe vores kunder med at indhente diverse tilladelser i forbindelse med bygge-/anlægsarbejder.

DJ Miljø & Geoteknik P/S har solide kompetencer i forbindelse med udførelse af risikovurderinger i forhold til indeklima, udeluft, grundvand- og jordforurening.

Alt prøvetagning foretages af kvalificeret miljøteknisk personale og alle vores prøver analyseres ved akkrediteret miljølaboratorium.

Som et kort resume af ovenstående kan nævnes, at DJ Miljø & Geoteknik tilbyder:

  • Orienterende, afgrænsende og forklassificerende miljøundersøgelser
  • Rådgivning og miljøtilsyn
  • Indhentning af diverse tilladelser
  • Historiske redegørelser
  • Risikovurdering
  • Kvalificeret prøvetagning og analyse

Teamleder

Søren BomholtSøren Bomholt

Miljørådgiver
Mail sb@dj-mg.dk
Telefon 23 48 64 08