Miljøundersøgelser – jord, poreluft og grundvand

Vores miljøafdeling tilbyder:

  • Orienterende, afgrænsende og forklassificerende miljøundersøgelser
  • Rådgivning og miljøtilsyn
  • Håndtering af forurening i jord og grundvand
  • Indhentning af diverse tilladelser
  • Jordklassificering til håndtering og bortskaffelse
    af overskudsjord

Teamleder

Søren BomholtSøren Bomholt

Miljørådgiver
Mail sb@dj-mg.dk
Telefon 23 48 64 08