Natur, Plan & Råstof – Vi gør projekter til virkelighed

DJ Miljø & Geoteknik P/S arbejder med udformningen af projekter, så de afhjælper et specifikt problem og samtidig højner værdien af den omkringliggende natur eller kultur.

DJ Miljø & Geoteknik P/S hjælper med tilrettelæggelse og udformning af eksempelvis:

  • Anlæg af støjvolde
  • Anlæg af overløbsbassiner
  • Anlæg af kunstgræsbaner
  • Terrænregulering mv.

DJ Miljø & Geoteknik P/S har fokus på udvikling af effektive strategier for projektet fra start til slut, i tæt samarbejde med både kunden og myndighederne.

Vi hjælper kunden med at indhente dispensationer og tilladelser i henhold til blandt andet planloven, miljø- beskyttelsesloven og VVM bekendtgørelsen.

DJ Miljø & Geoteknik P/S står for indhentning af diverse tilladelser, herunder:

  • Landzonetilladelser
  • VVM screeninger og redegørelser
  • Miljøgodkendelser
  • Dispensationer mv.
  • Risikovurderinger

Teamleder

Noelle Kehli

Miljørådgiver
Hillerød
Mail nk@dj-mg.dk
Telefon 21 44 98 65