Jord- & Grundvand

Det kan vi

Håndtering af alle opgaver, der involverer forureninger i jord, grundvand og poreluft

Vores ydelser

Kontaktperson

Søren Bomholt - Jord og grundvand

Søren Bomholt

Partner og teamleder

Sorø/Odense
Mail: sb@dj-mg.dk
Telefon 2348 6408

Det kan vi gøre for dig

Erfaren rådgivning om forurening og jordhåndtering

Rådgivning i korrekt håndtering af jord og forurening er en af DJ Miljø & Geoteknik P/S ældste kernekompetencer. Vi tilbyder dig mange års erfaring med rådgivning og prøvetagning i alle former for opgaver, som involverer jord, grundvand og/eller jordens poreluft.  Vores målsætninger er at finde den mest økonomisk fordelagtige løsning for kunden.  

Med vores mange års erfaring kender vi til enhver forureningstype, og kan rådgive dig til den bedste løsning i netop din situation.

Miljøundersøgelser

Når den ønskede miljøundersøgelse er udført, sørger vi naturligvis for den videre sagsbehandling, myndighedskontakt, risikoberegninger etc. med formål at afslutte sagen tilfredsstillende for alle parter.

Vi arbejder typisk med udgangspunkt i tre forskellige typer af miljøundersøgelser:

  • I en orienterende undersøgelse, undersøges projektets generelle forureningsniveau, og der redegøres for, hvilken betydning eller konsekvenser dette kan have for din ejendom eller det videre projektforløb. 
  • En forklassificerende undersøgelse har til formål at undersøge den jordmængde, som et bygge-/anlægsprojekt fortrænger. Herved opnås kendskab til, hvordan overskudsjord fra et projekt med fordel skal håndteres og bortskaffes. 
  • En afgrænsende undersøgelse har til formål at kortlægge den horisontale og vertikale udbredelse af en forurening. Når du kender en forurenings størrelse, kan omkostninger til jordhåndtering estimeres. 
 

Al prøvetagning foretages af vores kvalificerede miljøtekniske personale med særviden om, hvordan prøvetagning skal udføres.

Forureninger er miljøfarlige, og håndteres de ikke korrekt, kan det medføre risiko for både sundhed, vores fælles natur og have negative økonomiske konsekvenser for bygge-/anlægsarbejdet.

Alle prøver analyseres hos akkrediteret miljølaboratorium, Højvang Laboratorier A/S.

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for dit projekt?

Kontakt os til en uforpligtende snak om dit projekt. Vi er altid klar til at rådgive dig om, hvad du bør være opmærksom på, og hvordan du skal forholde dig i forhold til myndighedernes tidsramme for behandling af din sag.