Køge Kyst

miljøundersøgelse - jord og grundvand

Funktion: Vibrationsmålinger, støjberegninger, rådgivning
Bygherre: Bonava og DCM
Projektperiode: 2017- 2018

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik udfører målinger af vibrationsniveauer i forbindelse med pælefunderingen for vurdering af skadesrisikoen. Der anvendes VIBRA+ måleudstyr, der produceres af hollandske Profound og svenske Sigicom. Målingerne udføres med baggrund i den anerkendte tyske norm, DIN 4150.

Støjmålinger- og beregninger udføres af Miljøakustik i samarbejde med DJ Miljø & Geoteknik P/S. Miljøakustik indehaves af Annelin Enggaard, der har mere end 20 års erfaring med akustik og støj.

DJ Miljø & Geoteknik P/S bistår med løbende alarmering og kontakt til entreprenøren i tilfælde af potentielt skadelige vibrationer- eller støjmålinger i forbindelse med bygge-/anlægsarbejdet.

Alle målinger dokumenteres i afsluttende rapporter.