Står du og har behov for en vandløbsopmåling eller vandføringsmåling?

Karsten & Stine

I kraft af at der er mere fokus på forholdet mellem vandløbets evne til afledning af vand fra oplandet og hensynet til vandløbenes miljø og naturkvalitet har Karsten og Stine Waller været på kursus i at udføre vandløbsopmålinger og vandføringsmålinger i vandløb.

DJ Miljø & Geoteknik udarbejder ofte risikokonsekvensvurderinger på vandløb. Hertil kan vi nu også tilbyde at udføre den kontrolopmåling, der bedst evner at beskrive de faktiske forhold i vandløbet.
Vandløbets skikkelse og vandføringsevne ændre sig med tiden og som vandløbene i dag reguleres er der et tilbagevendende behov for kontrolopmåling. Afhængigt af hvilket regulativ et givent vandløb er underlagt kan målingerne omsættes til viden om hvorvidt vandløbets regulativmæssige skikkelser er opfyldt eller ej.

Står du som kommune eller lodsejer og har behov for en kontrolopmåling af et vandløb er du meget velkommen til at kontakte vores teamleder i Natur, Plan og Råstof Noelle Kehli 21 44 98 65 for et tilbud på opmåling.