Miljø – Medarbejdere

Miljø

Partner, Afdelingsleder Miljø Hillerød, Sorø & Odense

Allan Kastrup
Allan Kastrup
Hillerød/Sorø
Mail: ak@dj-mg.dk
Telefon 2938 5785

Jord & Grundvand

Søren BomholtSøren Bomholt
Teamleder
Sorø/Odense
Mail sb@dj-mg.dk
Telefon 2348 6408

Forureningsundersøgelser i jord, grundvand og poreluft, tilbudsgivning, div. ansøgninger, undersøgelsesoplæg og feltarbejde

 

Anja JørgensenAnja Jørgensen
Miljøteknisk koordinator, tegner
Hillerød
Mail aj@dj-mg.dk
Telefon 2384 0921

Anne Dorthe JacobsenAnne Dorthe Jacobsen
Miljørådgiver, Jord & Grundvand
Hillerød
Mail adj@dj-mg.dk
Telefon 2146 3863

Jordhåndtering ved større byggeprojekter, indhentning af div. tilladelser, tilsynsførende, myndighedsbehandling, forureningsoprensning

NikoloNikolo Eres Pekeč
Miljørådgiver, Jord & Grundvand
Sorø
Mail nep@dj-mg.dk
Telefon 2384 6072

Bygningsundersøgelser

Janus K. PoulsenJanus K. Poulsen
Teamleder
Hillerød
Mail jkp@dj-mg.dk
Telefon 2346 4018

PCB, asbest, metaller, skimmelsvamp, råd/svamp, miljøsanering, arbejdsmiljø, genbrug og cirkulær økonomi

Sine HolckSine Holck
Bygningskonstruktør, Bygningsundersøgelser
Hillerød
Mail sh@dj-mg.dk
Telefon 3168 3692

Bygningsscreeninger, miljøfarlige stoffer, fotoregistrering, arbejdsmiljø, vibrations- og støjmåling

 

Jonas Bergenholz
Jonas Bergenholz
Miljørådgiver, Bygningsundersøgelser
Hillerød
Mail jb@dj-mg.dk
Telefon 2120 6335

PCB, asbest, metaller, ressourcekortlægning og -kapitalisering, genbrug og cirkulær økonomi

Natur, Plan & Råstof

Noelle KehliNoelle Kehli
Teamleder
Hillerød
Mail nk@dj-mg.dk
Telefon 2144 9865

VVM, miljø- og risikovurdering, kunstgræsbaner, miljøgodkendelser, landzonetilladelser, natur- og miljølovgivning

Anette Marie JohansenAnette Marie Johansen
Miljørådgiver, Jord & Grundvand
Sorø
Mail amj@dj-mg.dk
Telefon 2015 7508

Forureningsundersøgelser i jord og grundvand, historiske udredninger og undersøgelsesoplæg, div. ansøgninger, feltarbejde

Vibrations- & Støjmåling

Michael W. Petersen
Michael W. Pedersen
Teamleder
Hillerød/Sorø
Mail mwp@dj-mg.dk
Telefon 2494 9493

Michael W. Petersen
Annelin Enggaard
Civilingeniør / Miljøakustik
Hillerød
Mail ale@mlja.dk
Telefon 2985 7028