Miljøteknik

Det kan vi tilbyde dig

Prøvetagning, GPS, måling og monitering

Professionel prøvetagning til enhver situation

Miljøteknisk prøvetagning

Vores dygtige miljøteknik team udtager, i henhold til gældende normer og standarder mv., de nødvendige prøver ved udførelsen af eksempelvis:

  • Orienterende og afgrænsende miljøundersøgelser
  • Forklassificering af jord
  • Bygningsundersøgelser
  • Diverse monitering af jord, grundvand og poreluft mv.

Vibrationsmålinger 

 DJ Miljø & Geoteknik P/S tilbyder udførelse af vibrationsmålinger på bygninger. Vi udfører målinger af potentielt bygningsskadelige vibrationer fra anlægs- og piloteringsarbejde mv.

Vi anvender kalibreret kvalitetsmåleudstyr, der kan opereres hjemme fra kontoret.  Det er således muligt for eksempletvis byggelederen, at fjernovervåge vibrationspåvirkningerne og sikre, at vibrationsniveauerne holder sig inden for de vejledende grænseværdier og dermed reducere risikoen for sætningsskader.

Det er en del af vores "DNA" at vibrations- og støjmålinger udføres i et tæt samarbejde med kunden. Et konstruktivt samarbejde med løbende dialog gennem hele projektet opbygger gensidig tillid og giver bare de bedste resultater.

Micheal Wurm Pedersen
Teamleder Miljøteknik

Fotoregistrering

DJ Miljø & Geoteknik P/S anbefaler, at der, i forbindelse med vibrerende anlægs- og byggearbejde, indledningsvis udføres en fotoregistrering af relevante, nærliggende bygninger. Dette fortages før udførelsen af anlægsarbejdet, som led i sikring og dokumentation imod skader.
DJ Miljø & Geoteknik P/S tilbyder fotoregistreringer ved brug af drone. Droner er et praktisk redskab ved udførelse af fotoregistrering på høje og svært tilgængelige ejendomme. Kontakt os for at høre nærmere.

DJ Miljø & Geoteknik - Carlsberg

Pakkeløsninger tilpasset dit projekt

I tæt samarbejde med det akkrediterede firma Miljøakustik v/Annelin Enggaard tilbyder vi også pakkeløsninger med både vibrations- og støjmålinger/-beregninger.

 

Læs mere om Miljøakustik v/Annelin Enggaard. 

Teamleder

Michael W. Pedersen - Miljøteknik

Michael W. Pedersen

Hillerød/Sorø
Mail: mwp@dj-mg.dk
Telefon 2494 9493

 

 

Droneflyvning

Droneflyvning

Fotogrammetri, jordberegninger, monitering og fotoregistrering m.m.

Droner er et yderst praktisk redskab til at skabe et visuelt overblik. Droner er i mange tilfælde fordelagtig at bruge, til at få et bedre visuelt billede, end dét der er muligt fra jorden.

Med droner kan vi fra luften lave nøjagtige beregninger af volumen af en jordbunke, følge udviklingen i dit byggeprojekt eller inspicere bygninger fra udfordrende vinkler med højopløseligt kamera.  

Kontakt os for at høre mere om, hvordan droneflyvning kan optimere dit projekt. 

Vi tilbyder

Følg din vibrationsmåling på mobilen

Vores vibrationsmålere giver dig mulighed for at følge måleresultaterne via en online platform. Vi bruger udstyr af højeste kvalitet, så du er sikret de bedste og mest nøjagtige resultater.

Du modtager en notifikation på SMS, hvis der registreres hændelser, som overskrider den fastsatte vibrationsgrænse ved dit projekt.

Kombinerede støj- og vibrationsmålinger

Vi tilbyder udførelse af kombinerede støj- og vibrationsmålinger i samarbejde med det akkrediterede firma, Miljøakustik v/Annelin Enggaard.

DJ Miljø & Geoteknik P/S og Miljøakustik v/Annelin Enggaard har til huse på samme adresse, hvorfor vi ofte har hinanden lige ved hånden.

Vi har et langt og tæt samarbejde, der vil komme dig til gavn i komplekse sager, hvor vi kombinerer vores kompetencer.