Natur og Industrimiljø

Søger du rådgivning?

Rådgivning om natur og industrimiljø

Rådgivning om natur og industrimiljø

Fokus på natur- og miljøforhold på et tidligt stadie i dit projekt, kan spare dig for forsinkelser og ubehagelige overraskelser og fremme attraktive løsninger, som både tilgodeser projektet og værner om vores miljø.

I vores team ”Natur og Industrimiljø ” er vi specialiseret i at indhente myndighedsgodkendelser i forbindelse med f.eks. bygge- og anlægsprojekter, opstart eller revurdering af industrielle virksomheder samt rådgive vedrørende håndtering af beskyttet naturtyper og dyrearter. Vi skaber et stærkt, fagligt og dialogbaseret bindeled mellem dit projekt og den godkendende myndighed, og vi er garant for høj faglighed inden for stort set alle aspekter af miljørådgivning.

Vi har en god dialog med myndigheder på tværs af landet. Vores erfaring er, at en tidlig kontakt sikrer et godt flow i ansøgningsprocessen og skaber den korteste vej til realisering af dit projekt.  

Vi favner dit projekt fra planlægning til godkendelse og arbejder målerettet for løsninger, der bedst tilgodeser alle de involverede parter, og som samtidigt værner om vores miljø.

Når du har en miljørådgiver koblet til dit projekt, så er der overblik over de mulige udfordringer, der kan opstå i form af behov for ændringer af plangrundlaget, udarbejdelse af VVM og dispensation fra naturbeskyttelsesloven m.m. Det kunne f.eks. også vise sig, at der er behov for en risikovurdering af målsat natur og opmåling af et vandløb. Alt det og meget mere står vi klar til at hjælpe dig med.

Læs mere om, hvad vi bl.a. rådgiver indenfor her:  

Teamleder

Louise Stenander

Louise Stenander

Sorø
Mail: ls@dj-mg.dk
Telefon 2146 3863

Vi kan hjælpe dig med

Eksempel på projekter

Kunstgræsbaner
Få de nødvendige tilladelser til etablering eller udskiftning af kunstgræsbane. De tilladelser, dispensationer eller vurderinger, der er behov for, er meget afhængig af banens placering. Derfor bør du altid kontakte en rådgiver, hvis du har drømme om et godt spilunderlag året rundt.
VVM-screening
Nogle anlægsprojekter skal screenes for mulige miljøpåvirkning - inden et projekt igangsættes. Det er bygherres ansvar at screeningen sker retmæssigt. Kontakt os for at høre, om dit projekt skal VVM-screenes.
Paddehegn
Alle danske padder er fredet og må derfor ikke forstyrres i forbindelse med anlægsprojekter. I nogle tilfælde kræver det, at der indtænkes midlertidige eller permanente løsninger i projektet.
Håndtering af overfladevand
Etablering af bassiner til håndtering af vand kræver at der først søges en eller flere tilladelser. Vi er eksperter i lovgivning, og kan rådgive dig til den bedste og hurtigste sagsbehandling.
Miljøgodkendelser
Nogle typer virksomheder er i særlig risiko for at skade miljøet og kræver derfor en miljøkodkendelse før de etaberes. En miljøgodkendelse er en lang, sej proces, hvorfet er vigtigt, at du forhører dig med en miljørådgiver når du går i gang med at planlægge dit projekt.
VVM-redegørelse
En række anlægsprojekter forventes eller vurderes til at ville påvirke miljøet væsentligt. I de tilfælde skal der redegøres for, hvordan bygge- eller anlægsprojektet vil påvirke det omgivende miljø. Dette gøres i en VVM-redegørelse, som myndighederne benytter til at fastsætte en række retningslinjer for virksomheden eller anlæggets udformning og beliggenhed.
Landzonetilladelser
Skal du foretage anlægsarbejde i det åbne land, skal du i de fleste tilfælde have en landzonetilladelse. Kontakt os for at høre nærmere.
Vandløbsopmåling
Vi tilbyder kontrolopmåling af vandløb samt udførsel af årlige tilsyn.
Råstofgrave
Kontakt os, hvis du skal udvide eller nedlægge en råstofgrav.
Tidligere
Næste

Er du i tvivl om, hvilke tilladelser dit projekt kræver?

Kontakt os til en uforpligtende snak. Vi står klar til at rådgive dig om, hvad du bør være opmærksom på, og hvordan du får realiseret dit projekt.