December 2015 – Ishøj Landsby

landsbyen-560x347

DJ Miljø & Geoteknik P/S bistår for øjeblikket Ishøj Kommune med undersøgelser og oprensninger
af en ældre forurenet erhvervsejendom, den gamle smedje og gadekæret.
Oprensningen sker som led i kommunens helhedsplan, Den Grønne Kile gennem Ishøj
Landsby, som skal gøre arealerne til et åbent og rekreativt område.

Læs mere