Nyt teamnavn: Natur & Industrimiljø

Teamet førhen kendt som Natur, Plan & Råstof skifter navn til Team Natur & Industrimiljø.

Vores gamle navn, Natur, Plan & Råstof, er ikke længere retvisende for de arbejdsområder vi har i teamet, hvorfor vi har fundet det nødvendigt at opdatere navnet,

fortæller Stine Waller, teamleder i Team Natur og Industrimiljø.

Det gamle navn er ikke fulgt med den udvikling, teamet har været igennem, siden teamet kom til verden for fem år siden.

Teamet blev til som en knobskydning i dj-mg’s miljøafdeling. Teamet har sidenhen udviklet sig til at være en nøgledel af firmaet, med opgaver, der berører en stor del af de sager, der kommer ind i huset. I Team Natur og Industrimiljø varetages alle opgaver relateret til indhente myndighedsgodkendelser i forbindelse med f.eks. bygge- og anlægsprojekter, opstart eller revurdering af industrielle virksomheder, samt rådgive vedrørende håndtering af beskyttede naturtyper og dyrearter m.m.

Vi varetager selvfølgelig stadig mange opgaver relateret til natur, hvorfor vi så det vigtigt at bevare den del af navnet. Dog har teamet udviklet sig i en retning, hvor en stor del af vores opgaver omhandler godkendelser af virksomheder med relation til alt, hvad industrimiljø omhandler. Vi arbejder selvfølgelig stadig med planer og råstof, men ikke i samme størrelsesomfang,

fortæller Stine.

Udover navnet, så er teamets funktion ikke ændret. Vi sidder stadig klar til at hjælpe med indhentning af diverse tilladelser, undersøgelser og beskrivelser af natur-forhold, VVM, flagermusundersøgelser, kunstgræbaner osv.

Se flere nyheder