Stillinge strand

miljøundersøgelse - jord og grundvand
Funktion: Rådgivning Bygherre: SK Forsyning Projektperiode: 2014 Projektbeskrivelse: Udførelse af 48 stk. kombinerede geotekniske og miljøtekniske boringer i forbindelse med kloakering af et større sommerhusområde. Indmåling af boresteder med GPS. Efterpejling af vandstanden i pejlerørene over en periode på 6 måneder. Afsluttende datarapport og miljørapport. Efterfølgende undersøgelse af funderingsforhold af huse tæt på dybe udgravninger til pumpestationer m.m.