Støj og Akustik

rådgivning om

Støj fra virksomheder og trafik

Lydmåling og kortlægning

Dokumentation og miljømåling

DJ Miljø & Geoteknik måler støj og leverer den dokumentation, der er nødvendig i den enkelte sag. Lige fra en mundtlig aflæsning fra lydmåleren til en fyldestgørende rapport, der lever op til Miljøstyrelsens krav til dokumentation af miljømålinger.

Ofte er det mere hensigtsmæssigt at beregne støj i stedet for at måle.

Annelin Enggaard
Seniorspecialist
Vejstøj2

En bred vifte af målinger og beregninger

DJ Miljø & Geoteknik er optaget på listen over laboratorier, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre “Miljømåling – ekstern støj”. Certificeringen sikrer, at der anvendes kontrolleret måleudstyr og at den rette uddannelse, erfaring og forsikring er tilstede.

DJ Miljø & Geoteknik tilbyder en bred vifte af målinger og kan fx. udføre målinger jf:

 • Vejledning fra Miljøstyrelsen
  • Nr. 6/1984 “Måling af ekstern støj fra virksomheder”
  • Nr. 5/1993 “Beregning af ekstern støj fra virksomheder”
  • Nr. 9/1997 “Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø”
  • Nr. 4/2007 “Støj fra veje”.
 • – andre af Miljøstyrelsens vejledninger, fx.
  • motorsport, skydebaner, vindmøller
 • ISO 3744/46 Måling lydeffekt/sound power (Maskindirektivet)

Ved sager, hvor offentlige myndigheder kræver støjmålinger, er det oftest kun målinger og rapporter, der er udført af laboratorier optaget på Miljøstyrelsens liste, der accepteres som dokumentation.

Støjmåling

Annelin Enggaard

Annelin Enggaard
Seniorspecialist, Støj og akustik

Hillerød
Mail: aen@dj-mg.dk
Telefon 2985 7028

støjmåling og kortlægning i forbindelse med

Er du i tvivl om omfanget af dit projekt?

Kontakt os til en uforpligtende snak om dit projekt. Vi er altid klar til at rådgive dig om, hvad du bør være opmærksom på, og hvordan du skal agere i forhold arbejdsmiljø og sikkerhed.