Ammendrup Bygade, Helsinge

Ammendrup bygade

Funktion: Geotekniske undersøgelser, rådgivning, tilsyn og VVM-screening

Bygherre: Stensdal Group A/S

Projektperiode: 2020-2023

Projektbeskrivelse:

Ammendrup Park er beliggende mellem Helsingevej og Kildevej.
Området er et grønt åbent område med lokalt bevoksning af buske og mindre træer.

DJ Miljø & Geoteknik har udført cirka 535 geotekniske boringer, samt en række geotekniske undersøgelser. Formålet med undersøgelserne var at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske forhold i forbindelse med færdiggørelse af udstykning af areal til én-familie huse og rækkehuse.

Miljømæssigt, har vi ansøgt om landzonetilladelse til bassiner på området, samt foretaget VVM-screening af byggemodning og byggeprojekt.