Grundvandsundersøgelser

Det kan vi

Vi løser grundvandsrelaterede problemstillinger

Det kan vi gøre for dig

Kontaktperson

Janus Krog Poulsen - Hydrogeologi

Janus Krog Poulsen

Teamleder

Hillerød
Mail: jkp@dj-mg.dk
Telefon 2346 4018

Arbejdet med vand i jord

Grundvandssænkning

Gravearbejde under grundvandsspejlet vil i mange tilfælde kræve udførelse af midlertidig eller permanent sænkning af grundvandsspejlet. Der vil i den forbindelse ofte være behov for eller krav om, at afdække parametrene for en grundvandssænkning. Dette kan bl.a. være af hensyn til planlægning af anlægsarbejder, håndtering af sikkerhed eller risiko eller kapacitetsvurdering af modtageranlæg eller udledningssted. 

Vi skaber overblik over grundvandsforhold gennem den løsning bedst tilpasset dit projekt. Med vores erfaring, kan vi både hjælpe dig med planlægning, rådgivning og udførelse af den enkelt grundvandsopgave.

Dertil kan vi bistå i indhentning af nødvendige tilladelser, der kan forekomme i forbindelse med grundvandsarbejde. 

Med overblik over grundvandsforhold tidligt i projektfasen kan en række problemstillinger kommes i forkøbet.

Sænkningstragtanalyser

Der kan, ved nogle opgaver, være behov for at udføre en sænkningstragtanalyse for at bestemme størrelsen af arealet, der vil blive påvirket af sænkning, og i hvilken grad det påvirkes. 

Dette gøres typisk med henblik på risikovurdering i forhold til:

  • Sætningsskader på nærtliggende bygninger. Særligt ældre huse og bygninger funderet på ferskvandsaflejringer er følsomme over for grundvandssænkninger.
  • Vandstandspåvirkning i beskyttede naturområder. En grundvandssænkning kan påvirke vandstanden, og dermed levevilkårene i nærtliggende søer, moser og åer.
  • Mobilisering af vandforurening. Den ændrede grundvandsstrømning som følge af en grundvandsænkning, kan medføre mobilisering af tidligere kendte grundvandsforureninger. Dette er særligt problematisk, hvis det påvirker indvinding af drikkevand og anden vandforsyning.

Hydrogeologisk modellering 

Til mere komplekse grundvandsproblemstillinger er den bedste løsning ofte at bygge en geologisk og hydrogeologisk model af problemstillingen. På denne måde kan vi simulere både de hydrauliske forhold og andre vigtige parametre, der kan påvirke udfaldet af opgaven. 

Vores rådgivere kan vejlede dig i, hvilken løsning, der bedst imødekommer dit projekt og dine behov.

Ring til os og få en uforpligtende snak om dit projekt. 

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere grundvand?

Kontakt os til en uforpligtende snak om dit projekt. Vi er altid klar til at rådgive dig om, hvad du bør være opmærksom på, hvad der er mest økonomisk rentabelt, og hvordan vi bedst løser dine udfordringer.