Geoteknisk rådgivning og undersøgelser

Det kan vi

Vi rådgiver dig til holdbare løsninger

Geoteknisk rådgivning og test

Vi tilbyder

Vi laver geotekniske boringer med hydraulisk borerig og efterfølgende udarbejdes geotekniske rapporter, nedsivningsrapporter, rapporter til LAR-projekter m.m.

Tilsyn på byggepladser til verificering af udgravninger til fundamenter.

Måling af jordens komprimeringsgrad såsom sandpuder m.m.

Udførelse af nedsivningsforsøg og hjemtagning af jordprøver til sigteanalyser for nærmere vurdering af jordens nedsivningsevne.

Geotekniske boringer og undersøgelse af funderingsforhold til klarlæggelse af sætningsproblematikker med henblik på udbedring/standsning af disse.

Geotekniske boringer og undersøgelse af funderingsforhold samt omkringliggende forhold, såsom træer og buske, med henblik på vurdering af tørkeskadeproblematikker.

Beregning af potentielle fremtidige sætninger for fundamenter.

Beregning af fundamenters bæreevne.

Geostatiske beregninger af pælebæreevne.

Beregninger af hvor stejl en skråning må være.

Vil typisk være spunsberegninger i Optum.

Undersøger hvor meget vand en sandprøve kan optage inden, der kommer for meget vand og tallene bruges til at vurdere komprimering af en sandpude i felten.

Beskriver enkelte jordprøver udtaget i felten, vurderer hvorvidt de er egnet til byggeri, om jorden er intakt eller fyld og hvilke typer jordlag der træffes i jorden (fx ler, silt, sand, tørv, eller gytje)

Måling af hvor stort et indhold af det organiske materiale der indgår i en enkelt prøve

Måling af jordens naturlige vandindhold.

Opmåling af kornstørrelsesfordelingen af en sandprøve.

Måler hvor en fed lerart er.

Kontaktperson

Brian Hornemann - Geotekniske undersøgelser

Brian Hornemann

Afdelingsleder

Hillerød
Mail: bho@dj-mg.dk
Telefon 2927 4329

Michael Petersen - Geotekniske undersøgelser

Michael Petersen

Afdelingsleder

Hillerød
Mail: mp@dj-mg.dk
Telefon 2963 7574

Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud

Vi undersøger dine jordbundsforhold og yder rådgivning til et sikkert byggeri 

En geoteknisk jordbundsundersøgelse er kerneelementet i et hvert byggeri. Uden en jordbundsundersøgelse bygger du i blinde, da du reelt ikke ved, om du bygger på et bærende underlag.  Vi undersøger de lokale geologiske forhold og jordens beskaffenhed gennem jordboringer, så du kender udgangspunktet for dit kommende byggeri.

Vi anbefaler geoteknisk rådgivning og undersøgelser 

Vi anbefaler, at en af vores erfarne fagfolk syner dit gravearbejde, så du er sikker på, at der ikke er nogen risici ved dit videre arbejde. Samtidig sikrer vi dig mod uforudsete problemer, som man kan møde i forbindelse med gravarbejde. Der kan gemme sig mange spændende overraskelser, når først man kommer i jorden. 

I det geotekniske laboratorie

I vores geotekniske laboratorie undersøger vi jordens sammensætning. Vi ser på, hvor meget vand den indeholder, og hvor godt jorden dræner, samt beregner jordens styrke.

Dette undersøges gennem en række forskellige forsøg, bl.a.:

  • Geologisk prøvebeskrivelse
  • Vandindhold
  • Sigteanalyse
  • Glødetab
  • Plasticitetsforsøg
  • Proctorforsøg
  • Og meget mere
 

Vi har mandskab og ressourcer til at udføre en lang række avancerede undersøgelser og forsøg. 

Kontakt os, hvis du har forespørgsler til et bestemt forsøg, du ønsker foretaget.

Geotekniske undersøgelser