Referencer


Twister, Amager Strandvej 110, København STwister Amagerstrand

Funktion: Miljørådgiver og tilsynsførende
Bygherre: Arkitektgruppen A/S
Projektperiode: 2013-2014

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S foretog en forklassificerende og afgrænsende miljøundersøgelse samt risikovurdering af kommende indeklima på den V2-kortlagte ejendom i forbindelse med opførelsen af et 15 etagers højhus. Ejendommen er kortlagt på baggrund af forurening med klorerede opløsningsmidler, oliekomponenter samt tungmetaller i jord og grundvand.

 

Artillerigården, etape 1-6artillerigården

Funktion: Miljørådgiver og tilsynsførende
Bygherre: Artillerigården ApS
Projektperiode: 2013-2015

Projektbeskrivelse:
Forklassificerende og afgrænsende miljøundersøgelse af jord og grundvand på ejendommen i forbindelse med planlagt opførelse af beboelsesejendomme. Projektet omfatter ændring af arealanvendelse fra erhverv (losseplads mv.) til bolig på flere matrikler. Projektet omfatter ligeledes indhentning af en §8 tilladelse.

 

 

Thurøvej 13-15, Frederiksberg

Funktion: Miljørådgiver
Bygherre: IngCon A/S
Projektperiode: 2014

Projektbeskrivelse:
Indledende og orienterende miljøundersøgelser i jord og grundvand på den V1-kortlagte ejendom i forbindelse med opførelsen af kommende boligbyggeri.

 

 

Jernstøberigrunden, Østre Ringvej 38, Ringe

Funktion: Miljørådgiver
Bygherre:
Projektperiode:

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S har på den centralt beliggende jernstøberigrund i Ringe udført miljøundersøgelser i forbindelse med et kommende byggeprojekt. Sagens kompleksitet konstitueres ved støberigrundens og de tilstødende naboejendommes tidligere arealanvendelse som gasværk og renseri. Alle 3 matrikler afstedkommer forureningsproblematikker, som kræver ekspertise fra et kompetent og kvalificeret rådgivende miljøfirma.


Stillinge strandStillinge strand

Funktion: Rådgiver
Bygherre: SK Forsyning
Projektperiode: 2014

Projektbeskrivelse:
Udførelse af 48 stk. kombinerede geotekniske og miljøtekniske boringer i forbindelse med kloakering af et større sommerhusområde.
Indmåling af boresteder med GPS.
Efterpejling af vandstanden i pejlerørene over en periode på 6 måneder.
Afsluttende datarapport og miljørapport.
Efterfølgende undersøgelse af funderingsforhold af huse tæt på dybe udgravninger til pumpestationer m.m.

Kommer snart
Kommer snart
Kommer snart