Skip to main content

Holbæk Have

Funktion:

Bygherrerådgivning, prøvetagning, tilsyn

Projektperiode:

2020-

Bygherre:

FB-gruppen A/S

Projektbeskrivelse

Rådgivningen har omfattet historisk redegørelse med det formål at danne overblik over potentielle områder/kilder til forurening.

Ydelsen har også omfattet udarbejdelse af jordhåndteringsplaner og -strategi i samarbejde med Holbæk Kommune og Region Sjælland. I tæt samarbejde med myndighederne er der også indhentet nødvendige tilladelser eller søgt dispensation herfor.

Kendte og nye konstaterede forurenings-hotspots er afgrænsede og oprensede for at undgå og/eller udtage projektområdet af kortlægning og således fjerne risiko for miljø og mennesker.

Vi har også foretaget miljøkortlægninger af den tidligere bygningsmasse på ejendommen for blandt andet PCB, asbest og tungmetaller.

Vi har ligeledes indledningsvist og løbende udført relevante miljø- og geotekniske undersøgelser i alle byggefelter, bistået med miljøtilsyn ved forureningsoprensning, udført risikovurderinger og –beregninger og løbende udført afrapportering til myndigheder, således at der kontinuerligt har været et overblik over de miljømæssige aspekter af hele projektområdet for alle involverede parter.

Vi har også bistået med udarbejdelse af dokumentation til DGNB-certificering af Lupin Hus (byggefelt 1). Dokumentationen omhandler blandt andet måling for afgasning af VOC’ere, formaldehyd og radon i byggeriet.

Har du spørgsmål ?