Skip to main content

FN’s Verdensmål

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed og FN’s Verdensmål

Koncernen, bestående af Dines Jørgensen A/S og DJ Miljø & Geoteknik P/S, har aktivt fokus på bæredygtighed og verdensmål i vores rådgivning og ydelser.

I dag er bygge- og anlægsbranchen med til at belaste miljøet og det indebærer blandt andet:

  • Bygge- og anlægsbranchen har direkte og indirekte ansvaret for ca. 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark*. Det dækker bl.a. over bygningernes energiforbrug, byggeprocessen i forbindelse med nybyggeri eller renovering, samt produktionen af byggematerialer (ca. 10 procent)**
  • 40 % af Danmarks energiforbrug stammer fra bygninger*
  • 35 % af al affald i Danmark stammer fra bygge- og anlægsbranchen*

Det mener Dines Jørgensen & Co. A/S og DJ Miljø & Geoteknik P/S skal forbedres. Derfor deltager vi i flere pilotprojekter, hvor vi i samspil med bygherrer, arkitekter og entreprenører, arbejder frem imod banebrydende metoder. Det kan blandt andet være metoder til klimasikring, øget genanvendelse i byggeprojekter og varetagelse af biodiversitet.

Hvad er FN’s Verdensmål?

I 2015 fremsatte FN, 17 verdensmål som frem mod 2030 skal agere rettesnor i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling for mennesker, samfundet og planeten. De 17 Verdensmål anerkender tilsammen både social, økonomisk og miljømæssig udvikling og deres indbyrdes forbundenhed. Desuden har hvert Verdensmål en række delmål og indikatorer, som gør målet handlingsrettet, konkret og målbart.

Hvordan arbejder vi med FN’s Verdensmål?

Helt konkret har vi udvalgt 9 Verdensmål, som vi gennem vores rådgivning og arbejdsområder bidrager direkte eller indirekte til at opfylde.

Klik nedenfor og læs hvordan vi bidrager til det enkelte mål.

Vores Vision

Tilid frem for alt

Vores vision: Vi vil være Danmarks foretrukne miljø- og geotekniske rådgiver i udviklingsprojekter.

Vores mantra: Alle sager skal løses så optimalt for kunden, at DJ Miljø & Geoteknik P/S vil være oplagt som rådgiver i den næste sag.  

Vores fokus er:

  • På kundens behov og prioriteringer i løsning af opgaverne.
  • På at levere en god og rettidig kommunikation så kunden altid er orienteret i  processen.
  • På samarbejde – med alle aktører – for optimering af processerne.
  • På at levere rådgivning på højeste faglige niveau inden for alle relevante miljø- og geotekniske forhold i udviklingsprojekter.
Har du spørgsmål ?