Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

verdensmål 11 bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 11

Mål 11 handler om at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Byggeriafdelingen bidrager til delmål 11.1 ved, i samspil med byggeriets parter, at øge almen adgang til egnede og sikre boliger for alle indkomstgrupper i forbindelse med nybyg og renovering. Boligerne sikres med henblik på tilgængelighed, indeklima, energioptimering mm. Det samme gør vores miljøafdeling og geotekniske afdeling igennem rådgivning til en række faste samarbejdspartnere, som udvikler almene boligprojekter, hvor rettidighed og rentable løsninger er i særligt fokus. En rådgivning som derved understøtter udviklingen af almene boligprojekter, hvor økonomien ofte er presset.

Desuden bidrager byggeriafdelingen til delmål 11.6 i forbindelse med etablering og renovering af kommunale affaldsbehandlingsanlæg. Projekterne omfatter alt fra gængs pladsindretning og nybyggeri til enkeltstående kildesorteringsanlæg.

Previous slide
Next slide

Vores vision

Tillid frem for alt

Vores vision: Vi vil være Danmarks foretrukne miljø- og geotekniske rådgiver i udviklingsprojekter.

Vores mantra: Alle sager skal løses så optimalt for kunden, at DJ Miljø & Geoteknik P/S vil være oplagt som rådgiver i den næste sag.  

Vores fokus er:

  • På kundens behov og prioriteringer i løsning af opgaverne.
  • På at levere en god og rettidig kommunikation så kunden altid er orienteret i  processen.
  • På samarbejde – med alle aktører – for optimering af processerne.
  • På at levere rådgivning på højeste faglige niveau inden for alle relevante miljø- og geotekniske forhold i udviklingsprojekter.