Natur og Industrimiljø

Søger du rådgivning?

Rådgivning om natur og industrimiljø

Vi kan hjælpe dig med

Strategiske miljøvurderinger (SMV-screeninger) eller miljørapporter.

Det kan for eksempel være jord- og støjvolde, markforbedring og jordmængdeberegning.

Rådgivning i forhold til at indtænke nature-based solutions i byggeri- og anlægsprojekter

Biofaktor er et redskab til at beregne omfanget
beplantning inden for et område og på den måde er det et udtryk for den biologiske aktivitet, som et område levner plads til. Med andre ord; hvor grønt et område er. Biofaktorværktøjet kan bruges til at sikre det grønne i dit projekt, men der skal sideløbende arbejdes med områdets oplevelsesværdier, æstetik mv.

Kontaktperson

Louise Stenander - Natur & Industrimiljø

Louise Stenander

Teamleder

Sorø
Mail: ls@dj-mg.dk
Telefon 2146 3863

Rådgivning om natur og industrimiljø

Fokus på natur- og miljøforhold på et tidligt stadie i dit projekt, kan spare dig for forsinkelser og ubehagelige overraskelser og fremme attraktive løsninger, som både tilgodeser projektet og værner om vores miljø.

I vores team ”Natur og Industrimiljø ” er vi specialiseret i at indhente myndighedstilladelser i forbindelse med f.eks. bygge- og anlægsprojekter, opstart eller revurdering af industrielle virksomheder, samt rådgive vedrørende håndtering af beskyttede naturtyper og dyrearter. 

Vi skaber et stærkt, fagligt og dialogbaseret bindeled mellem dit projekt og myndighederne, og vi er garant for høj faglighed og professionalisme inden for miljørådgivning.

 

Vores erfaring er, at en tidlig kontakt sikrer et godt flow i ansøgningsprocessen og skaber den korteste vej til realisering af dit projekt.

Vi har en god dialog med myndigheder på tværs af landet. 

Vi favner dit projekt fra planlægning til godkendelse og arbejder målrettet for løsninger, der bedst tilgodeser alle de involverede parter, og som samtidigt værner om vores miljø.

Når du har os som miljørådgiver på dit projekt, har du overblik over de mulige udfordringer, der kan opstå i form af behov for ændringer af plangrundlaget, udarbejdelse af VVM og dispensation fra naturbeskyttelsesloven m.m. 

Det kunne f.eks. også vise sig, at der er behov for en risikovurdering af målsat natur eller flagermusundersøgelse. Alt det og meget mere står vi klar til at hjælpe dig med.

Eksempel på projekter

Kunstgræsbaner
Få de nødvendige tilladelser til etablering eller udskiftning af kunstgræsbane. De tilladelser, dispensationer eller vurderinger, der er behov for, er meget afhængig af banens placering. Derfor bør du altid kontakte en rådgiver, hvis du har drømme om et godt spilunderlag året rundt.
VVM-screening
Nogle anlægsprojekter skal screenes for mulige miljøpåvirkning - inden et projekt igangsættes. Det er bygherres ansvar at screeningen sker retmæssigt. Kontakt os for at høre, om dit projekt skal VVM-screenes.
Paddehegn
Alle danske padder er fredet og må derfor ikke forstyrres i forbindelse med anlægsprojekter. I nogle tilfælde kræver det, at der indtænkes midlertidige eller permanente løsninger i projektet.
Miljøgodkendelser
Nogle typer virksomheder er i særlig risiko for at skade miljøet og kræver derfor en miljøkodkendelse før de etaberes. En miljøgodkendelse er en lang, sej proces, hvorfet er vigtigt, at du forhører dig med en miljørådgiver når du går i gang med at planlægge dit projekt.
VVM-redegørelse
En række anlægsprojekter forventes eller vurderes til at ville påvirke miljøet væsentligt. I de tilfælde skal der redegøres for, hvordan bygge- eller anlægsprojektet vil påvirke det omgivende miljø. Dette gøres i en VVM-redegørelse, som myndighederne benytter til at fastsætte en række retningslinjer for virksomheden eller anlæggets udformning og beliggenhed.
Landzonetilladelser
Skal du foretage anlægsarbejde i det åbne land, skal du i de fleste tilfælde have en landzonetilladelse. Kontakt os for at høre nærmere.
Vandløbsopmåling
Vi tilbyder kontrolopmåling af vandløb samt udførsel af årlige tilsyn.
Råstofgrave
Kontakt os, hvis du skal udvide eller nedlægge en råstofgrav.
Previous slide
Next slide

Er du i tvivl om, hvilke tilladelser dit projekt kræver?

Kontakt os til en uforpligtende snak. Vi står klar til at rådgive dig om, hvad du bør være opmærksom på, og hvordan du får realiseret dit projekt.