Skip to main content

FN’s Verdensmål

Mål 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål 8

Mål 8 handler overordnet set om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt et anstændigt arbejde til alle, uanset køn, alder og baggrund.

Vi har, i koncernen, øje for en ligelig kønsfordeling, både i forhold til lønforhold og antal medarbejdere. Derudover ansætter vi løbende ungarbejdere og medarbejdere i flexjob og har jævnligt praktikanter fra relevante uddannelser, såsom diplomingeniører i byggeteknik, fra steder som DTU, SDU og CPH Business Academy. På den måde understøtter vi aktivt delmål 8.5 om fuld og produktiv beskæftigelse, samt ligeløn for mænd og kvinder.

Vi har i koncernens arbejdsmiljøudvalg stor fokus på vores medarbejders sikkerhed og trivsel, herunder også det psykiske arbejdsmiljø – delmål 8.8. Læs mere om det i vores sundhedspolitik og i vores politik for seksuel chikane. Vi er også ved at udarbejde en politik for håndtering af stress, som snarligt vil kunne læses her på siden.

Helt konkret foretager vores miljøafdeling en lang række kortlægninger af miljøproblematiske stoffer i bygninger, der skal nedbrydes. Desuden udarbejder vi procedurer for arbejdsmiljø og sikkerhed. Disse er med til at sikre gode arbejdsvilkår for de medarbejdere, der skal foretage nedbrydningen, og giver dem mulighed for at anvende de rigtige metoder og de bedste værnemidler.

Ressourcekortlægning af bygninger til nedbrydning er også med til at muliggøre genbrug og genanvendelse af bygningsdele, hvilket skaber forretningsmuligheder, og derved øget økonomisk vækst og produktivitet (delmål 8.2).

Vores Vision

Tilid frem for alt

Vores vision: Vi vil være Danmarks foretrukne miljø- og geotekniske rådgiver i udviklingsprojekter.

Vores mantra: Alle sager skal løses så optimalt for kunden, at DJ Miljø & Geoteknik P/S vil være oplagt som rådgiver i den næste sag.  

Vores fokus er:

  • På kundens behov og prioriteringer i løsning af opgaverne.
  • På at levere en god og rettidig kommunikation så kunden altid er orienteret i  processen.
  • På samarbejde – med alle aktører – for optimering af processerne.
  • På at levere rådgivning på højeste faglige niveau inden for alle relevante miljø- og geotekniske forhold i udviklingsprojekter.
Har du spørgsmål ?