Skip to main content

FN’s Verdensmål

Mål 9

Industri, innovation og infrastruktur

Mål 9

Mål 9 handler overordnet set om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation og derved også finde holdbare løsninger på både økonomiske, såvel som miljømæssige udfordringer.

Helt konkret hjælper vores miljøafdeling blandt andet med at undersøge kvaliteten af et projekts bygningsmæssige ressourcer i forhold til forurening og beskaffenhed, hvilket direkte understøtter delmål 9.4 om bl.a. effektiv udnyttelse af ressourcer. Ligeledes rådgiver vi også forsyninger, blandt andet gennem rammeaftaler, i forbindelse med etablering og udbredelse af fjernvarmeledninger.

Gennem vores rådgivning i forbindelse med miljøgodkendelser til forurenende virksomheder bidrager vi til at sikre, at de mest miljøvenlige og bæredygtige processer implementeres i virksomhederne.
I vandafdelingens rådgivning er der fokus på mere effektiv udnyttelse af vandressourcen både ved at optimere vandrensnings-processen, drift af anlæg og genanvendelse af skyllevand, samt at finde løsninger til at mindske vandforbruget både hos den private forbruger og de forskellige industrielle sektorer (9.4).
Vores Vision

Tilid frem for alt

Vores vision: Vi vil være Danmarks foretrukne miljø- og geotekniske rådgiver i udviklingsprojekter.

Vores mantra: Alle sager skal løses så optimalt for kunden, at DJ Miljø & Geoteknik P/S vil være oplagt som rådgiver i den næste sag.  

Vores fokus er:

  • På kundens behov og prioriteringer i løsning af opgaverne.
  • På at levere en god og rettidig kommunikation så kunden altid er orienteret i  processen.
  • På samarbejde – med alle aktører – for optimering af processerne.
  • På at levere rådgivning på højeste faglige niveau inden for alle relevante miljø- og geotekniske forhold i udviklingsprojekter.
Har du spørgsmål ?