Mål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

verdensmål 12 ansvarligt forbrug og produktion

Mål 12

Mål 12 handler overordnet om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Vigtige målsætninger under dette mål handler bl.a. om effektiv styring af vores fælles naturressourcer og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, samt at opfordre og tilskynde både virksomheder, industri og den enkelte forbruger til at reducere og genbruge deres affald.

Gennem vores rådgivning hjælper vi først og fremmest med at skabe opmærksomhed på processer omkring bæredygtighed, samt opfordre til at tænke bæredygtighed ind i alle faser af et projekt. Eksempelvis bidrager vi til at sikre, at de mest miljøvenlige og bæredygtige processer implementeres i virksomhederne når vi rådgiver i forbindelse med miljøgodkendelser til forurenende virksomheder eller i forbindelse med udbud, hvor vi beskriver processer omkring udsortering. Derved understøtter vi delmål 12.6 om at opfordre virksomheder til bæredygtig praksis.

Ligeledes bistår miljøafdelingen med at undersøge miljøfarligt affald således, at det udsorteres. Dermed fastholdes værdien af byggematerialerne fremadrettet. Da miljøproblematiske stoffer udsorteres sikres det at de udfases og fjernes fra den cirkulære økonomi. Vores ressource- og miljøkortlægning sætter fokus på at genanvende byggematerialer, samt koordinering af denne proces. På den måde understøtter vi direkte delmål 12.5 om reduktion af affaldsgenerering. Genanvendelsen mindsker desuden behovet for naturressourcer. 

Byggeriafdelingen bidrager til delmål 12.5 ifm. projektering af genanvendelsesanlæg (eks. Polystyren) på genbrugsstationer. Genanvendelse af den komprimerede polystyren muliggør optimeret transport til anlæg for videre genbrug/re-cirkulering.

Referencer

Previous slide
Next slide

Vores vision

Tillid frem for alt

Vores vision: Vi vil være Danmarks foretrukne miljø- og geotekniske rådgiver i udviklingsprojekter.

Vores mantra: Alle sager skal løses så optimalt for kunden, at DJ Miljø & Geoteknik P/S vil være oplagt som rådgiver i den næste sag.  

Vores fokus er:

  • På kundens behov og prioriteringer i løsning af opgaverne.
  • På at levere en god og rettidig kommunikation så kunden altid er orienteret i  processen.
  • På samarbejde – med alle aktører – for optimering af processerne.
  • På at levere rådgivning på højeste faglige niveau inden for alle relevante miljø- og geotekniske forhold i udviklingsprojekter.