Skip to main content

FN’s Verdensmål

Mål 14

Livet i havet

Mål 14

Mål 14 handler om at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer. Blandt andet skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres inden 2025, især forurening fra landbaserede aktiviteter, eksempelvis havaffald og forurening med næringsstoffer.
Vores miljørådgivning i kystnære projektområder, indbefatter ikke sjældent oprensninger af forureninger i jord og grundvand, som derved reducerer fortsat og fremtidig udsivning til havmiljøet. Desuden udarbejder vi også risikovurderinger i kystnære projektområder for at undgå forurening af grundvand og i sidste ende havmiljøet.
Risikovurderingerne udarbejdes på baggrund af modelleringer af dels forureningers udbredelse i grundvand, dels ved filterløsninger. Alt sammen noget som bidrager direkte til delmål 14.1 om forhindring og reducering af havforurening.

Vores Vision

Tilid frem for alt

Vores vision: Vi vil være Danmarks foretrukne miljø- og geotekniske rådgiver i udviklingsprojekter.

Vores mantra: Alle sager skal løses så optimalt for kunden, at DJ Miljø & Geoteknik P/S vil være oplagt som rådgiver i den næste sag.  

Vores fokus er:

  • På kundens behov og prioriteringer i løsning af opgaverne.
  • På at levere en god og rettidig kommunikation så kunden altid er orienteret i  processen.
  • På samarbejde – med alle aktører – for optimering af processerne.
  • På at levere rådgivning på højeste faglige niveau inden for alle relevante miljø- og geotekniske forhold i udviklingsprojekter.
Har du spørgsmål ?