Mål 6 - Rent vand og sanitet

verdensmål 6 rent vand og sanitet

Mål 6

Mål 6 handler om at sikre, at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt

Flere af vores afdelinger arbejder på forskellig vis med lokal håndtering af regnvand, herunder nedsivning. På den måde medvirker vi til en forøget grundvandsdannelse og vedligeholdelse af grundvandsressourcerne. Vores risikovurderinger af projekter der omfatter genbrug af jord og byggematerialer, nedsivning og udledning af regnvand medvirker ligeledes til at sikre forbedring af kvaliteten af grund- og overfladevand. 

Samtidig bidrager vi til at oprense forurenede lokaliteter for at undgå spredning af forurening til drikkevand og rådgiver aktivt i forureningsafværgeløsninger med henblik på at minimere eller helt undgå nedsivning af forurening til grundvandet. Derved understøtter vi aktivt delmål 6.3 om bl.a. forbedret vandkvalitet op mod 2030.

Desuden sløjfer vores geotekniske afdeling, boringer og brønde iht. bekendtgørelse nr. 1000. På den måde virker udtjente brønde og boringer ikke som potentielle forureningskilder til grundvandet. Vi har uddannet personel til opgaverne, så vi sikrer en korrekt lukning af brønde og boringer uden risiko for direkte adgang mellem drikkevand/grundvand og potentielle forureningskilder (delmål 6.3).

Koncernens vandafdeling rådgiver inden for vandforsyning, helt fra råvandsboring til forbrugers taphane. Gennem vores arbejde hjælper vi vandforsyninger og vandværker med at levere rent drikkevand baseret på moderne og bæredygtig teknologi, blandt andet ved implementering af de strategier der er i de overordnede vandforsyningsplaner (delmål 6.1 og 6.4)

Referencer

Previous slide
Next slide

Vores vision

Tillid frem for alt

Vores vision: Vi vil være Danmarks foretrukne miljø- og geotekniske rådgiver i udviklingsprojekter.

Vores mantra: Alle sager skal løses så optimalt for kunden, at DJ Miljø & Geoteknik P/S vil være oplagt som rådgiver i den næste sag.  

Vores fokus er:

  • På kundens behov og prioriteringer i løsning af opgaverne.
  • På at levere en god og rettidig kommunikation så kunden altid er orienteret i  processen.
  • På samarbejde – med alle aktører – for optimering af processerne.
  • På at levere rådgivning på højeste faglige niveau inden for alle relevante miljø- og geotekniske forhold i udviklingsprojekter.