Artillerigården, etape 1-6, København

Artillerigården - DJ Miljø & Geoteknik

Funktion: Miljørådgivning, tilsyn

Bygherre: PKA / FB Gruppen

Projektperiode: 2013-2015

Projektbeskrivelse:

Forklassificerende og afgrænsende miljøundersøgelse af jord og grundvand på ejendommen i forbindelse med planlagt opførelse af beboelsesejendomme. Projektet omfatter ændring af arealanvendelse fra erhverv (losseplads mv.) til bolig på flere matrikler. Projektet omfatter ligeledes indhentning af en § 8 tilladelse.