C.F. Grunden, Kolding

miljøundersøgelse - jord og grundvand - bygninger

Funktion: Rådgivning, ressourcekortlægning
Bygherre: Kolding Kommune
Projektperiode: 2016-2018

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S har i et konsortium med RGS Nordic og Søndergaard Nedrivning nedrevet den gamle kaserne på C.F. Grunden i Kolding, hvor der skal opføres en ny daginstitution. Projektet var udbudt som et udviklingsprojekt gennem CLEAN.

Foruden at udføre almindelige opgaver ved nedrivning, som kortlægning af miljøfarlige stoffer, har vi været med til at virkeliggøre de bæredygtige visioner omkring øget genbrug af byggematerialer fra bygninger, som nedrives.

Udfordringen her ligger i forinden at få sorteret og udpeget præcis hvilke byggematerialer, der kan betale sig at genbruge, hvor og hvornår – og hvordan. Hertil har vi sammen udviklet et ressourcekortlægningsværktøj, som sammenholder og anskueliggør totaløkonomi og i sidste ende danner grundlag for beslutningen om, hvem der konkret skal gøre hvad og hvornår.

Processen med brugen af værktøjet omfatter en tæt dialog og løbende koordineret kommunikation med bygherre, nedriver, arkitekt og øvrige aktører. Nøgleordet her er koordineret samarbejde – for i sidste ende er det i fællesskab, vi får løftet os mod øget bæredygtighed.