Jernstøberigrunden, Østre Ringvej 38, Ringe

Ring - bygningsundersøgelse og jord og grundvand

Funktion: Miljørådgivning
Bygherre: Fyns Almennyttige Boligselskab
Projektperiode: 2015-2016

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S har på den centralt beliggende jernstøberigrund i Ringe udført miljøundersøgelser i forbindelse med et kommende byggeprojekt. Sagens kompleksitet konstitueres ved støberigrundens og de tilstødende naboejendommes tidligere arealanvendelse som gasværk og renseri. Alle 3 matrikler afstedkommer forureningsproblematikker, som kræver ekspertise fra et kompetent og kvalificeret rådgivende miljøfirma.