Kødbyen, etape 4 – 5

DJ Miljø & Geoteknik. Arbejdsmiljø og sikkerhed til bygninger

Funktion: Miljørådgivning, arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen (AMK B), vibrationsmåling, geo- og miljøtekniske forundersøgelser

Bygherre: Københavns Kommune

Projektperiode: 2017 – 2021

Projektbeskrivelse: Projektet omfatter renovering af gamle kloakker og fedtudskillere i de indre gårde i Kødbyen (Kokkegården, Jens P. gården) samt efterisolering af kældervægge. Projektet udføres i samarbejde med Dines Jørgensen & Co. A/S, som anlægsrådgivere. Området har tidligere været gasværk, hvorfor jorden er kontamineret med bl.a. nervegiften cyanid. Vores primære rolle i nærværende projekt er udførsel af skærpet miljøtilsyn og arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen, herunder sniffertilsyn i forbindelse med opgravning af jorden. Formålet med tilsynene var således at få bortskaffet den forurenede jord korrekt samt beskyttelse af arbejderne og beboerne i området i forhold til farlige afdampninger fra udgravningen og jorden. Endvidere bidrog vi yderligere til AMK B rollen iht. revidering af Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS) ved behov, udførelse af sikkerhedsrunderinger, planlægning af flugtveje og afholdelse af sikkerhedsmøder.