Ledningsomlægning ved Buddinge Station

ledningsomlægning Buddinge station

Ledningsomlægning ved Buddinge station

Funktion: Bygherrerådgivning

Bygherre: SMT Nordic ApS

Projektperiode: 2020

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med omlægninger af flere store kloakledninger under broen ved Buddinge Station, varetog DJ Miljø & Geoteknik P/S vibrationsmålinger på jernbanebroen og tilstødende bygninger.

Vibrationsmålingerne blev udført som led i sikring mod skader fra anlægsarbejdet. Da jernbanebroer er særligt følsomme over for sætningsskader og forskydninger, har DJ Miljø & Geoteknik P/S i tæt samarbejde med andre rådgivende ingeniørfirmaer, heriblandt Dines Jørgensen & Co. A/S, kontinuerligt bistået overvågningen af de udførte ledningsomlægninger under og ved broen.

Der blev udført målinger på flere bropiller samt på sekantpæle etableret langs det nye ledningstrace. Målingerne på sekantpælene blev udført ved brug af specialdesignede monteringsbeslag.