Lynæs Havn, Hundested

græs og jordbund

Funktion: VVM-screening og risikovurdering

Bygherre: Lynæs havn A.M.B.A

Projektperiode: 2019-2022

Projektbeskrivelse:

Projektet omhandler arealudvidelse af Lynæs Havn. Formålet med arealudvidelsen er manglende landarealer til vinteropbevaring af både samt ønsket om et mindre rekreativt areal til naturoplevelser og primitiv overnatning, eksempelvis shelters.

I forbindelse med arealudvidelsen, har DJ Miljø & Geoteknik P/S foretaget VVM-screening af projektet, samt en faglig risikovurdering af projektets indvirkning på markfirben (Lacerta agilis) i henholdsvis anlægs- og driftsfasen.

På baggrund af risikovurderingen og den dertilhørende feltundersøgelse, anbefalede DJ Miljø & Geoteknik at der blev opsat paddehegn for at beskytte markfirbenene i anlægsperioden, samt at anlægsperioden blev lagt uden for markfirbenenes aktive periode.

Verdensmål 15:

Både VVM-screeningen og risikovurderingen som er udført i dette projekt, bidrager til delmål 15.5, om blandt andet at beskytte truede arter.