Odense Boldklub

odense boldklub

Funktion: Kunstgræsanlæg, VVM-screening, nedsivningstilladelse, dispensation fra fredning og åbeskyttelseslinjen
Bygherre: Odense Kommune, Fritid og Eliteidræt
Projektperiode: 2018

Projektbeskrivelse:
Det var Odense Boldklubs ønske at etablere 2 kunstgræsbaner til fodbold på Sdr. Boulevard 172. Banerne opbygges ovenpå eksisterende græsbaner som en 3. generations kunstgræsbane med infill af silica-/kvartsand og SBE gummigranulat. Drænvandet fra banerne nedsiver. Placeringen af banerne centralt i Odense medfører en kort afstand til bymæssig bebyggelse/boliger. Odense Å løber ca. 17-20 meter øst for banerne, som er § 3 beskyttet og Natura2000 habitatområde. Banerne ligger endvidere både inden for åbeskyttelseslinjen samt den eksisterende fredning Odense Ådal etape II.
Vores rådgivning omfatter anmeldelse af VVM-screening, ansøgning om dispensation fra henholdsvis fredningen og åbeskyttelseslinjen samt en miljømæssig vurdering ifm. ansøgningen om nedsivningstilladelse.
Projektet og løsningerne blev udført i tæt dialog med kunden, bygherre og myndighederne.
Vi har bistået med løbende korrespondance, rådgivning, koordinering og førnævnte ansøgninger.