Sølyst Strandpark, Nivå

Sølyst Strandpark

Funktion: Miljørådgivning

Bygherre: Sølyst Strandpark A/S

Projektperiode: 2019-2021

Projektbeskrivelse:

DJ Miljø & Geoteknik er hoved miljørådgiver og tilsynsførende i forbindelse med udvikling og oprensning af den omstridte Sølyst Teglværks-grund i Nivå. Grunden har ligget øde hen i mere end 10 år. I 2019 blev projektet med at omdanne den gamle erhvervsgrund til liebhaverbebyggelse bestående af 40 lejligheder og 21 rækkehuse genoptaget med nye investorer. Projektsummen for realisering af projektet er på over 200 millioner kroner.

Der er udført en række af indledende og afgrænsende miljøundersøgelser, som DJ Miljø & Geoteknik P/S har tilrettelagt i samarbejde med myndighederne. I forlængelse heraf er der søgt om tilladelse til projektet i henhold til jordforureningslovens §8, idet der grundet den tidligere anvendelse er sporet forurening på grunden.

I forbindelse med gravarbejdet har DJ Miljø & Geoteknik P/S udført miljøtilsyn samt prøvetagning i henhold til stillede vilkår, og i tæt samarbejde med alle involverede parter.

Med udgangspunkt i analyseresultaterne fra udtaget prøver, er der udført risikoberegninger. Risikoberegninger er blandt andet foretaget på indeklima i de kommende boliger.

På baggrund af DJ Miljø & Geoteknik P/S’s miljørådgivning vil alle matrikler, som er udlagt til boliger, ikke længere være kortlagt som forurenet. Endvidere vil alle rekreative tilknyttede områder være sikre at lege og opholde sig i