Sorø Fjernvarme A/S – biomassefyret kraftvarmeværk

Sorø fjernvarme

Sorø Fjernvarme A/S – Biomassefyret kraftvarmeværk 

Funktion: Geoteknik, tilsyn 

Bygherre: Sorø Fjernvarme A/S

Projektperiode: 2020-2021

Projektbeskrivelse: Projektet omfatter etablering af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk baseret på ORC-teknologien, og en ny varmeproducerende biomassefyrede kedel tilknyttet fjernvarmeledninger og forbindelsesledninger. DJ-MG’s geotekniske fagpersonale har i forbindelse med anlægsarbejdet varetaget tilsynsarbejdet med udgravning til fundamenter.