Sundby Idrætspark

Kunstgræsbane, Sundby

Funktion: Kunstgræsanlæg, VVM-screening, risikovurdering, støjberegning.
Bygherre: Byggeri København, Økonomiforvaltningen
Projektperiode: 2018-2019

Projektbeskrivelse: 

Lige syd for Englandsparken på Amager ligger det 150.000 m2 store idrætsanlæg, Sundby Idrætspark, som består af 3 haller, et fodbold- og atletikstadion, flere græs- og kunstgræsbaner, udendørs fitnessanlæg samt en kastegård. Idrætsparken er hjemsted for flere store idrætsforeninger.

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S har udført anmeldelsen af VVM-screening, hvor udfordringen var, at den nye kunstgræsbane dels erstatter tidligere græsbane, og dels at den ligger tæt på den åben og lav boligbebyggelse (ca. 65 meter), samt at det er en stadionbane, hvilket betyder at der ofte er meget larm fra banen. Når en græsbane erstattes af en almindelig kunstgræsbane, vil det medføre øget brug af banen, f.eks. om aftenen og i vinterhalvåret, hvor det kan være nødvendigt at bruge lys på banen. Hertil vil der være mere støj end før. Da der på den nye bane endvidere skal spilles 1. divisionskampe 10-12 gange årligt, vil der være øget støj fra tilskuere, og det store lysanlæg på 1.000 lux vil være tændt. Projektet og løsningerne blev udført i tæt dialog med kunden, myndighederne og en akustiker.

Drænvandet fra banen skal delvist nedsive og delvist afledes til den offentlige fælleskloak. I den forbindelse udarbejdede DJ Miljø & Geoteknik P/S en risikovurdering for nedsivning af drænvand i henhold til bedste tilgængelige teknologi (BAT).