Teglholmen etape 1-4, København

Teglholmen - DJ Miljø & Geoteknik

Funktion: Miljørådgivning, miljø- og geotekniske undersøgelser
Bygherre: Teglholmen ApS
Projektperiode: 2014-2018

Projektbeskrivelse:
DJ Miljø & Geoteknik P/S bistod med udførelse af historiske redegørelse, forklassificerende miljøundersøgelser, geotekniske undersøgelser, indhentning af § 8-tilladelser/-dispensation, indhentning af udledningstilladelser, udførelse af afgrænsende undersøgelser af hotspots samt forureningsoprensning med henblik på udtagning af kortlægning. Jordhåndtering ved bygge- og anlægsprojektet er udført med miljøtilsyn af DJ Miljø & Geoteknik P/S.

Under forløbet er der løbende tæt dialog med Københavns Kommune og Region Hovedstaden for smidigt sagsforløb.