Unicon Fredericia

Unicon Fredericia

Funktion: Støjkortlægning, vurdering ift. støjgrænser

Bygherre: Unicon Cementir Holding A/S

Projektperiode: 2021-2023

Projektbeskrivelse:

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse og tilladelse til øget nedknusning af restbeton på fabrikken i Fredericia, ønskede Fredericia Kommune en beregning af støjbelastningen fra betonfabrikken og nedknusningen mærket “Miljømåling – ekstern støj”. Nedknust restbeton anvendes i produktionen af ny beton. Det betyder, at betonen bliver mere bæredygtig, fordi den knuste beton erstatter behovet for nye grusgravsmaterialer.

Vi har udført målinger på betonfabrikken, beregnet støj i omgivelserne og rådgivet om støjdæmpning. Beregninger og grafik er udført med 3D-programmet SoundPLAN.