Video: Har du brug for vibrationsmåling og fotoregistrering?

Skal I udføre vibrerende arbejde, der medfører risiko for skader på naboejendomme, kan manglende dokumentation meget nemt gå hen og blive en rigtig dyr omgang! 💸

DJ Miljø & Geoteknik kan hjælpe jer med alle de relevante aspekter ved udførelse af fotoregistrering og vibrationsmålinger. 

Det viste sig at være yderst brugbart ved et større byggeprojekt hos Sjælsø Management ApS i Nærheden ved Hedehusene, som der fortælles om i filmen her. 👇

Se flere nyheder