Geotekniske undersøgelser

DJ Miljø & Geoteknik P/S tilbyder geoteknisk rådgivning og undersøgelser ved eksempelvis:

  • Opførelse af bygninger/tilbygninger
  • Sætningsskader
  • Nedsivning
  • Geoteknisk kontrolinspektion

Alt borearbejde udføres med hydraulisk borerig af erfarne boreformænd.
Der udtages repræsentative jordprøver fra boringerne, som analyseres i laboratoriet.
Resultatet af borearbejdet og analyser beskrives i en geoteknisk rapport.

Brian Hornemann
Afdelingsleder

Falkevej 12
3400 Hillerød
Telefon: 25 94 06 66
Mail: mg@dj-mg.dk

Rasmus Foldager

Falkevej 12
3400 Hillerød
Telefon: 25 94 06 66
Mail: mg@dj-mg.dk

Johan Ploug

Falkevej 12
3400 Hillerød
Telefon: 25 94 06 66
Mail: mg@dj-mg.dk

Portrætter af medarbejdere hos Dine Jørgensen
Victor A. Dobrescu

Falkevej 12
3400 Hillerød
Telefon: 25 94 06 66
Mail: mg@dj-mg.dk