Mosevej 22, Ølstykke

mosevej 22, byggeplads

Mosevej 22, Ølstykke

Funktion: Geoteknik rådgivning, prøvetagning, tilsyn

Bygherre:  AHG Bolig A/S

Projektperiode: 2020-2022

Projektbeskrivelse:

Rådgivningen har omfattet vurdering af de geologiske, geotekniske, samt hydrogeologiske forhold på grunden, herunder vurdering af geotekniske og hydrologiske parametre til beregning af fundamenter, indfatningsvægge og grundvandssænkning. I den forbindelse er der blandt andet udført 26 geotekniske boringer il brug for projektering af bygninger, vejanlæg, samt pumpebrønde og trykledning. 

Efter endt borearbejde, har DJ Miljø & Geoteknik P/S, desuden udført omfattende tilsyn med udgravningerne til pumpestationer, trykledninger samt udgravninger til fundamenter og sandpuder under bygningerne. 

I samarbejde med bygherre, er der blandt andet udført følgende ydelser i forbindelse med det geotekniske arbejde:

  • Gennemførelse af boreprogram
  • Udarbejdelse af afsluttende geoteknisk rapport med resultat af borearbejde, udførte styrkeforsøg, registrerede grundvandsspejl, angivelse af styrkeparametre, anbefaling af funderings- og anlægsmetode, samt anbefaling til midlertidig og permanent tørholdelse og driftssikring.
  • Tilsyn i forbindelse med udgravning til fundamenter og ledninger
  • Rådgivning i forbindelse med dybe udgravninger, grundvandssænkning mm.
 

Vores ydelser har endvidere omfattet etablering af 3 pumpeboringer med ø63 mm filter, bestemmelse af hydrauliske egenskaber af terrænnære magasiner med pumpeforsøg, samt beregning af pumpeydelse og mængder til udledning i forbindelse med grundvandssænkning ved etablering af rørbassin.

Det 2-årige bygge- og anlægsprojekt forventes afsluttet ultimo 2022 og resultatet vil være 27 rækkehuse i 1 og 2 plan, og med varierende størrelser.