Søheltekvarteret, Helsingør

søheltekvarteret

Funktion: Miljøundersøgelser med bygherrerådgivning

Bygherre: Forsyning Helsingør

Projektperiode: Marts-maj 2023

Projektbeskrivelse:

Vi lavede undersøgelser af overskudsjorden i ledningstracé i forbindelse med forsyningens etablering af fjernvarmeledninger. Dels forklassificerende, dels undersøgelser af jordens egnethed til genindbygning.

Undersøgelserne blev udført i tæt samarbejde med både forsyningen og kommunen, for at optimere håndteringen af overskudsjord til bortskaffelse på den ene side, og de genanvendelige stabilmaterialer på den anden.

Det gjorde vi, for at imødekomme forsyningens mål om at opnå en så bæredygtig løsning som mulig – økonomisk såvel som miljømæssig. Projektet har således stærkt bidraget til en så klar og smidig jordhåndteringsplan som muligt i forbindelse med fjernvarmeprojektet.

Jordbundsundersøgelserne blev udført ved miljøtekniske snegleboringer langs vejen, gennem asfalten. Vi kunne sikre en smidig og uproblematisk arbejdsproces, uden særlig gene for omgivelserne, ved brugen af skiltevogn ved undersøgelse og ved afsluttende reetablering af borehuller med koldasfalt.